Kimmo Ojaniemi
Visual Artist • Kuvataiteilija

Teokset Näyttelyt Julkiset teokset Valokuvaus Logoja yms. Curriculum Vitae suomeksi Leikekirja Yhteystiedot Virtuaaligalleria (1997)
Work Exhibitions Public Work Photography Logos etc. Curriculum Vitae in English Contacts Virtual Gallery (1997)

<< Takaisin leikekirjan otsikohin


Maila-Katariina Tuomisen kirjoitus Aamulehdessä 10.2.1990

Avaruus huutaa viestejä

Turkulaisen Kimmo Ojaniemen yhden teoksen nimi on Mustakappale eli Entropiageneraattori. Sähkön voimin mekaaninen koukku hakkaa tiiltä. Pala palalta tiilen pinta lohkoutuu.

Aineen ja energian kohtaaminen muuttaa teoksen olemuksen. Se ei kuitenkaan hävitä itse teosta. Siitä pitää huolen aineen häviämättömyyden laki.

Teoksen nimen täsmennykseen sisältyy tärkeä entropia-käsite. Ojaniemen teosten yhteydessä voi käsitteen kytkeä sen kaikki käyttöyhteyksiin: termodynamiikkaan, tilastolliseen mekaniikkaan ja viestintäteoriaan.

Kiintoisinta on sen kytkeminen jälkimmäiseen. Karkeasti voi sanoa että viestintäteoriassa entropia ilmoittaa viestiin sisältyvän informaation määrän. Viestin entropian määrä on sitä pienempi mitä enemmän vastaanottaja viestin sisällöstä tietää ennakolta.

Viestin entropian määrä kasvaa puolestaan sitä suuremmaksi mitä enemmän vaihtoehtoista puolia viestiin sisältyy.

Tämän perusteella Kimmo Ojaniemen teoksien entropiamäärä on suuri, jos katsoja ei ole aiemmin tutustunut hänen taiteeseensa tai jos katsoja ei tiedä kineettisen taiteen ja installaatioiden kehitysvaiheita.

Ja vaikka hän tietäisi, väitän, ettei Ojaniemen teosten entropia vähene, vaikka ennakkoinformaatiota niistä jo olisi.

Kimmo Ojaniemen näyttely Tampereella Mältinrannan taidekeskuksessa on pitkästä aikaa kiehtova älyllinen prosessi. Se on myös tilateos, joka kitisee, sihisee ja puhkuu. Liikkeen muuttaminen energiaksi, olomuodon muutokset, tilan ja materian kohtaaminen synnyttävät avaruudellisen kokemuksen.

Ojaniemi käyttää arkisia materiaaleja. Hänen teoksissaan on löydettyjen esineiden estetiikkaa, mutta tyystin eri tavoin järjestetyssä muodossa kuin esimerkiksi Claes Oldenburgin näyttelyssä Tampereen taidemuseossa. Ojaniemi on antanut näyttelylleen nimen Universe University. Nimen tulkitsee mieluusti oppineisuuden testiksi tai ylistykseksi. Kuitenkin teoksissa keskeistä on keksimisen ja löytämisen ilo, ei harmaan teorian julistaminen. Ojaniemi tuntee Leonardonsa ja muut renessanssin uomo universalet.

Näyttelyyn sisältyy monia runollisia teoksia, joista kiinteimmin pareiksi rakentuvat Extra Terrestrial, takavuosilta tuttu E.T. ja Capsule the Last Results For the Eternity. Näiden kahden sekatekniikalla tehdyn teoksen estetiikka laajenee lukujen, avaruuden ja käsittämättömän suuruuden estetiikaksi.

Näyttelyn teos numero l on nimeltään Take your Son, Sir. Ojaniemi etsii ihmisen mittaa äidistä ja lapsesta, joka on robotti. Äidin gloria liittää hänet kuvataiteen madonnatyyppiin, joka pojan myötä siirtyy tulevaisuuden ikiäidiksi. Mielleyhtymät ja tietoinen perinteen muuntelu ovat sitä inrofmaatiota, jonka tuttuudella Kimmo Ojaniemi testaa entropian määrää.

Koskaan aiemmin en ole kokenut yhtä likeistä suhdetta Mältinrannan vanhan pumppulaitoksen mittaritaulun ja näyttelyn teosten välillä kuin nyt. Juuri näin entropia kasvattaa itseään.

MAILA-KATARIINA TUOMINEN
Aamulehdessä 10.2.1990

Taidekeskus Mältinranta, Tampere: Kimmo Ojaniemen näyttely, avoinna 15.hutikuuta asti


<< Takaisin leikekirjan otsikohin
-
TAIKO
taidekauppa verkossa
myy Kimmo Ojaniemen taidetta

• • •

Kimmo Ojaniemi's art is for sale in Online Art Shop TAIKO
© Kimmo Ojaniemi
Tietokoneeni toimii tuulivoimalla.
Pääsivu | Teokset | Näyttelyt | Julkiset teokset | Muuta | Ansioluettelo | Leikekirja |
Home | Work | Exhibitions | Public work | Misc. | CV |
© Kimmo Ojaniemi


Sivun alkuun

Latest update:Thursday, 06-Jul-2023 15:23:02 BST