Kimmo Ojaniemi
Visual Artist • Kuvataiteilija

Teokset Näyttelyt Julkiset teokset Valokuvaus Logoja yms. Curriculum Vitae suomeksi Leikekirja Yhteystiedot Virtuaaligalleria (1997)
Work Exhibitions Public Work Photography Logos etc. Curriculum Vitae in English Contacts Virtual Gallery (1997)

<< Takaisin leikekirjan otsikohin

HUFVUDSTADSBLADET

Gertrud Sandqvistin arvostelu Hufvudstadsbladetissa, elokuussa 1989Universums fattbarhet

Poesi och teoretisk fysik har en del gemensamt. Ett är intres set för ordning, för att ge en modeli av universum. När det ofattbara skall göras tyd'igt an vänder sig sä väi poeterna som fysikema av metaforer. Dante beskrev helvetet med oskyidiga genrescener ur medeltida var dag. Fysiker kan beskriva värl dens uppkomst som The Big Bang eller förklara gravitations lagar med liknelser om golfbol lar under gummimattor.

I det fält där både poesi och fysik fäller ut konkreta bilder arbetar den unge konstnären Kimmo Ojaniemi. I hans hittills mest genomförda utstäilning pä det lilla fina konstnärsdrivna galleriet Titanik i Åbo låter han fysikernas metaforer ta synlig gestalt.

Han kallar utställningen Universe University. Människans strävan efter kunskap om detta universum kan ses som så väl heroiskt och patetiskt som lite löjeväckande. I egendomliga maskiner och varsamt färglagda kyyptogram tar Ojaniemi vara på sitt ämnes spännvidd. I det ingår den barnsliga förtjusningen över att mixtra med manicker, att låta det puttra, pysa, bubbla, brumma och antyda ett kolossalt invecklat maskineri under den släta galvaniserade plåten. Gamle Freud passar in och påminner om utforskningslustens egentliga drivkraft - Ojaniemi placerar en förförisk donna ovanpå Leonardos klassiska beskrivning av mannen in skriven i universums cirkel.

Frän kvinna fiyr man till maskin. Det är rätt roligt att slä sin egen Big Bang med hammare som låter mycket och detta är en spot pä krossat äggskal. Patetiken slår in när man alltför väl inser att människan är sitt eget universum. Minns ni den lilla platta som skickades ut med meddelande från jorden till eventuella rymdvarelser för några år sedan? Den där man antog att dessa rymdvarelser skulle ha haft en liknande konstutveckling som västerlandet de senaste tre tusen åren och därför lätt skulle känna igen streckteckningar av man och kvinna inkl. förkortningar och upplyft högerarm i hälsning? Kimmo Ojaniemis variant är sparbössan Save the Space Fund med en plåthand som gör sitt tiggarvarv ur en stjärnbeströdd låda till tonerna av Vivaldi. Liksom i religiösa sammanhang kan den mot universum vända teoretiska fysi ken förledas till förvånande futtigheter.

Och det heroiska? Teoretisk fysik är lika litet som konst omedelbart nyttig. Den handlar om människans sökande efter sammanhang, och efter diskontinuiteter i dessa sammanhang.

Ojaniemis modeller och akvareller är alla så pass enkla att konstnären själv kan göra dem, kan kontrollera förloppen och finna de mekaniska lösnigarna Einstein har sagt att han fann relativitetsteorin när han iakttog en man som föll och insåg att det inte var mannen som föll utan jorden som rusade mot honom. Ojaniemi tecknar binära tal med tydlig handstil till en kvadrat inskriven i en cirkel: universum är fattbart endast som modell. Mångfalden av modeller säger hur mångsidig en kulturs uppfattning om universum är.

GERTRUD SANDQVIST
<< Takaisin leikekirjan otsikohin
-
TAIKO
taidekauppa verkossa
myy Kimmo Ojaniemen taidetta

• • •

Kimmo Ojaniemi's art is for sale in Online Art Shop TAIKO
© Kimmo Ojaniemi
Tietokoneeni toimii tuulivoimalla.
Pääsivu | Teokset | Näyttelyt | Julkiset teokset | Muuta | Ansioluettelo | Leikekirja |
Home | Work | Exhibitions | Public work | Misc. | CV |
© Kimmo Ojaniemi


Sivun alkuun

Latest update:Tuesday, 13-Nov-2007 12:28:38 GMT