Kimmo Ojaniemi
Visual Artist • Kuvataiteilija

Teokset Näyttelyt Julkiset teokset Valokuvaus Logoja yms. Curriculum Vitae suomeksi Leikekirja Yhteystiedot Virtuaaligalleria (1997)
Work Exhibitions Public Work Photography Logos etc. Curriculum Vitae in English Contacts Virtual Gallery (1997)

<< Takaisin leikekirjan otsikohinÅBO UNDERRÄTTELSER

E M Nordströmin arvostelu Abo Underrättelserissä 5.8.1989

Univers University

Titanik har lovande inlett sin höstsäsong med en utställning av en av Artes egna medlemmar, Kimmo Ojaniemi som med Universe University helt går i linje med utställningar, som lockar besökaren att både dra på smilbanden, leka med och engagera sig.

Redan förra sommaren kun-de man bl a vid Biennalen för åbokonst förundra sig över Kimmo Ojaniemis märkunder-liga manicker och maskiner, med blinkande lampor eller snurrande delar. De svetsade plåtlådorna i olika form och utseende har nu vuxit i antal och ljudeffekter har satts till. Maskinerna har också försetts med ett nytt (?) inre sammanhang» något slag av manifest kallat Universe University. Utdrag ur programförklaringen hittar man på utställningens affisch.

Grovt förenklat härleder sig Universe University från universums uppkomst ur den stora smällen (The Big Bång), som på utställningen illustreras med manicken där hammaren slår på en metallcirkel enligt besökarens önskemå. De två stora plåtkönstruktionerna i ingångsrummet, benämnda Svart kropp, med underrubrikerna huvudbyggnad och axeldel, kan ev ha att göra med de två svarta hålen i Universe Universitys "skapelseberättelse". Otroligt komisk blir den kvadratiska "svarta kroppen" då den synligt hoppar vid de dova respektingivande dunkarna inuti. Detsamma gäller "plåtkroppen" Röd skiftning, byggd på barnvagnshjul. Förundrad står man också och väntar vad den löpande Lab. ma-manicken har att förtälja - framställer den något gift eller renar den det?

Efter det mera jordnära pipande, närmast fågelliknande lätet ur Självangivaren, i en liten metallcylinder, ställs man inför SSF-Save the Space Fund, en stjärnbemålad plåtkub med en vädjande utsträckt plåthand roterande ut och in i kuben, effektfullt belyst, så att rörelsen betonas och till toner av skiraste flöjtmusik. Den aktuella problematiken med den redan nedsmutsade rymden tas på detta sätt upp i utställningens "tema.

Utöver maskinerna illustreras Universe University av ett antal färglagda cirkelformade diagram - ibland kallade Kryptografier - likt astrologiska kartor eller skisser. Diagrammen blir ett tidlöst komplement till de konkret rätt så robusta plåtkropparna (sonderna?). - Att kvinnan också har en roll i detta sammanhang vill Ojaniemi ev betona med Leonardo da Vincis människa inritad i en cirkel, denna gång mannen utbytt till en kvinna.

Med ljudeffekter och rörelse, form och i någon mån färg, blir utställningen ett roande och engagerande äventyr för koinstälskare i alla åldrar, samtidigt som den ger en klarare bild av Kimmo Ojaniemis konst är mången tidigare utställning.

E M NORDSTRÖM
Abo Underrättelserissä 5.8.1989

TITANIK: Kimmo Ojaniemi 3.-23.8.1989


<< Takaisin leikekirjan otsikohin
-
TAIKO
taidekauppa verkossa
myy Kimmo Ojaniemen taidetta

• • •

Kimmo Ojaniemi's art is for sale in Online Art Shop TAIKO
© Kimmo Ojaniemi
Tietokoneeni toimii tuulivoimalla.
Pääsivu | Teokset | Näyttelyt | Julkiset teokset | Muuta | Ansioluettelo | Leikekirja |
Home | Work | Exhibitions | Public work | Misc. | CV |
© Kimmo Ojaniemi


Sivun alkuun

Latest update:Thursday, 06-Jul-2023 15:21:24 BST