Kimmo Ojaniemi
Visual Artist • Kuvataiteilija

Teokset Näyttelyt Julkiset teokset Valokuvaus Logoja yms. Curriculum Vitae suomeksi Leikekirja Yhteystiedot Virtuaaligalleria (1997)
Work Exhibitions Public Work Photography Logos etc. Curriculum Vitae in English Contacts Virtual Gallery (1997)

<< Takaisin leikekirjan otsikohin

Valtion kuvataidepalkinto Ojaniemelle 1992Ilkka 2.10.1992

Kuva skannattu Ilkka-lehdestä -Kuvassa taiteilijat Henrietta Leinonen, Tuomo Blomqvist ja Kimmo Ojaniemi
Jukka Kajava (vas.) sai valtion arvostelijapalkinnon. Samassa tilaisuudessa valtion kuvataidepalkinnot saivat taiteilijat Henrietta Lehtonen, Tuomo Blomqvist ja Kimmo OjaniemiHaastattelun ingressi otsikkosivulla Turun Sanomissa 2.12.1992

Turkulainen Ojaniemi yksi valtion kuvataidepalkituista

Kulttuuriministeri Tytti Isohookana-Asunmaa luovutti tiistaina kuvataiteiden vuoden 1992 33 000 markan valtionpalkinnot Tuomo Blomqvistille, Henrietta Lehtoselle ja Kimmo Ojaniemelle. Arvostelijoiden vuoden 1992 valtionpalkinnon saa Jukka Kajava. Palkinnon suuruus on 20000 markkaa.

Turkulainen Ojaniemi palkitaan Turun ja Porin läänin aluenäyttelyssä esillä olleista teoksistaan. Blomqvist oli esillä Keski-Suomen ja Lehtonen Hämeen läänin aluenäyttelyssä.

-   Ojaniemen teoksissa yhdistyvät hienoviritteisellä tavalla niukka liike- ja äänimaailma kolmiulotteiseen muotoon. Teoksissa on erijttäin kirkas sisällön ja ulkoisen muodon - materian - välinen ykseys, toteaa taiteen keskustoimikunta...

(haastattelu sivulla 10)


Kuvassa Kimmo Ojaniemi - Kuva on skannattu Åbo Underrättelseristä Åbo Underrättelser 2.12.1992

Ojaniemi fick statens konstpris

Kritiker Jukka Kajava fär årets statspris för sinä insatser i dagens kulturliv. Priset på 20000 mark utdelas av centralkommissionen för konst. Kritikerpriset offentliggjordes pä tisdagen i Helsingfors till- sammans med tre statspris i bildkonst. Prisen på 33 000 mark går tili målarna Tuomo Blomqvist, Henrietta Lehtonen och Kimmo Ojaniemi. Besluten fattas av statens kommission för bildkonst.
    Kajava utmanade den tra- ditionella kritiken redan i bör- jan av sin karriär. Hän utsträckte redan i ett tidigt skede under televisionsåldern sitt arbetsfält att förutom teater omfatta ocksä etermedierna, heter det i prismotiveringen.
   Utöver teater, hörspel och TV-teater kom Kajavas kritik att omfatta hans specialom- räden, programpolitik och barnkultur. Under hela sin karriär har Kajava ambitiosi satsat pä att bedöma barnkul- tur.
    Enligt motiveringen orkar Kajava med sin rättframma stil oförtröttligt bekymra sig över programutbudets niva.
(FNB)


<< Takaisin leikekirjan otsikohin
-
TAIKO
taidekauppa verkossa
myy Kimmo Ojaniemen taidetta

• • •

Kimmo Ojaniemi's art is for sale in Online Art Shop TAIKO
© Kimmo Ojaniemi
Tietokoneeni toimii tuulivoimalla.
Pääsivu | Teokset | Näyttelyt | Julkiset teokset | Muuta | Ansioluettelo | Leikekirja |
Home | Work | Exhibitions | Public work | Misc. | CV |
© Kimmo Ojaniemi


Sivun alkuun

Latest update:Thursday, 06-Jul-2023 15:22:29 BST