Kimmo Ojaniemi
Visual Artist • Kuvataiteilija

Teokset Näyttelyt Julkiset teokset Valokuvaus Logoja yms. Curriculum Vitae suomeksi Leikekirja Yhteystiedot Virtuaaligalleria (1997)
Work Exhibitions Public Work Photography Logos etc. Curriculum Vitae in English Contacts Virtual Gallery (1997)

<< Takaisin leikekirjan otsikohin

HUFVUDSTADSBLADET

Leena Kuumolan kirjoittama arvostelu Big Bang -näyttelystä Hufvudstadsbladetissa 29.5.2006

Upptäckarglädje och energi

KONST Big Bang. Kimmo Ojaniemi i Aboa Vetus & Ars Nova i Åbo. Till 28.5.

Kimmo Ojaniemis retro-spektiva utställning Big Bång på Aboa Vetus & Ars Nova består av ett kaos som sett ur modernistiskt perspektiv skulle kunna ge upphov till en svårartad huvudvärk.

Utställningen bör snarare ses som ett besök i en uppfinnarverkstad där allt är möjligt.

Den dominerande känslan är upptäckarglädje och energi. I stället för välar-rangerade och strikt hängda arbeten finner man här en otalig mängd av verk, till stor del bestående av ett slags mekaniska skulpturer, som både låter och rör sig.

Man överraskas av plötsliga rörelser och får ibland själv vara behjälplig genom att trycka på olika slags knappar. Skulpturerna är i många fall utförda i galvaniserad plåt med en svagt skimrande yta och är ofta bearbetade på ett estetiskt tilltalande minimalistiskt sätt.

Titlarna på verken tyder på ett brett intresseområde, de sträcker sig ända från vetenskapens stora uppfinningar och fenomen till antikens mytologi och poesi.

Ojaniemis förhållning till tillvaron är till synes tudelad, han söker det andliga men gestaltar världen genom att söka ge den fysisk form. Det kontemplativa är honom främmande.

Hans kraft döljer sig i behovet av att ställa frågor och väcka förundran, Genom sina arbeten ger han ett slags förslag till sättet förhålla sig till olika fenomen eller takegångar därifrån tolkningen kan inledas för att sedan kanske helt ändra riktning.

Besökaren möts först av verket Kvantitor, en mässingsapparat som räknar allt som rör sig. Den besitter den oemotståndliga egenskapen att varken bry sig om förnuft eller syftet med detta räknande utan reagerar lika-dant varje gång någon närmar sig. Kan det tänkas ett mera likvärdigt sätt att bekräfta varje existens, befriat från värj e spår av anspråk el-ler förväntningar?

En annan favorit bland arbetena är ett med titeln K:s bord. Det består av ett litet bord täckt med en vit bordduk på vilken det ligger en tom mässingsskål och ett antal häftstift.

Med jämna mellanrum sätts häftstiften i rörelse, de dansar hysteriskt omkring på duken och har svårt att finna sin plats tillvaron. Deras naturliga plats kunde tänkas vara i den lilla mässingsskålen men det verkar de helt omedvetna om. Där de rört sig på duken har det bildats ett fält av smuts och svett efter den ihärdiga rörelsen. Denna absurda scen för tanken till oss människor i vår spaning efter livets mening.

Ett annat arbete som tangerar liknande tankegångar är Slumpgenerator. Det är en akvarieliknande skulptur där man genom glaset ser ljusfenomen i form av cirklar alternerande med en plötslig rörelse av en skuggliknande pil som uppenbarar sig och antingen stannar eller försvinner igen, helt planlöst.

Här fångas man av det meditativa upprepade rörelsemönstret samtidigt som man fascineras av de oväntade skymtarna av pi-len. Man påminns om det verkliga livet som inte heller alltid låter sig styras så som man önskar.

Kimmo Ojaniemis arbeten besitter en styrka genom en viss energisk humor och absurdism som även kan bemöta mera allvarliga frågeställningar. De kan också ses som hommage till de uppfinnare som i tiden hjälpt oss att utforska världen

LEENA KUUMOLA kultur@hbl.fi

- -
<< Takaisin leikekirjan otsikohin
-
TAIKO
taidekauppa verkossa
myy Kimmo Ojaniemen taidetta

• • •

Kimmo Ojaniemi's art is for sale in Online Art Shop TAIKO
© Kimmo Ojaniemi
Tietokoneeni toimii tuulivoimalla.
Pääsivu | Teokset | Näyttelyt | Julkiset teokset | Muuta | Ansioluettelo | Leikekirja |
Home | Work | Exhibitions | Public work | Misc. | CV |
© Kimmo Ojaniemi


Sivun alkuun

Latest update:Thursday, 06-Jul-2023 15:20:01 BST