Johdannoksi - lähteistä etc  Johdannoksi - Lähteistä     Isästä isään  Ancestor's Father Line • Ojaniemi - Yli-Rinta-Röyskö - Rinta-Röyskö     Esipolvitaulu - Ancestor chart  Esipolvitauluun  • ToAncestors Chart                                www.ojaniemi.com  Kimmo Ojaniemi's Homepage Kimmo Ojaniemi's Homepage         

Talollinen
JUHO Juhonpoika RINTA-RÖYSKÖ    >>
s. 11. 1690 Ilmajoki -- k. 16. l. 1759
Rinta-Röyskön isäntänä vuosina 1710 - 1741

I puoliso - Vihitty 30.11.1709
BRIITTA Joonaantytär s. n. 1693 -- k. 1720

Lapset:
• • •

II puoliso - Vihitty 1720
MARIA Heikin tr os. VÄHÄ-LOPPI (Rinta-Loppi)
s. l. 5. 1695 Ilmajoki -- k. 26. 6. 1780

Lapset:

RINTA-RÖYSKÖN KOKONAISPINTA-ALA ON OLLUT NOIN 1290 HEHTAARIA

- Peltoa ja niittyä n. 260 ha
- Metsää n. 1030 ha

Vuonna 1762 Rinta-Röysköstä erotetiin noin 300 hehtaarin ala tilaksi, joka sai nimekseen Yli-Röyskö. Uudella tilalla isännyyttä hoiti vuosina 1762-1783 Rinta-Röyskön poika Matti (s. 15.9.1730, k. 6.1.1783). Matin jälkeen Yli-Röysköä isännöi Matin poika Jaakko.
(huom. Yli-Röyskö ja Yli-Rinta-Röyskö ovat eri tiloja). (Tiedot hankkinut Erkki Ojaniemi Kurikan Maanmittaus konttorilta.)


Netistä löytynyt asian pätkä

1738 helmikuussa olivat syytettynä ilmajokelaiset Sipi Kuhna ja Juho Rinta-Röyskö sen vuoksi, että edellisenä kesänä olivat valmistaneet lautoja metsäalueelta, jonka piti kuulua vain Seinäjoen Jouppilan omistukseen. 1738 syksyllä Jaakko (Jaakko Vales-Jaakkoo Mäkelä e. Larva-Jouppila, 1738-1742 Jouppilassa isäntänä, s. n 1700 ??, k. .11.1764 Seinäjoki) pyysi kihlakunnanoikeudelta, että metsänotto-oikeuden rajat määriteltäisiin Lapuan ja Ilmajoen kyliin nähden ja näin tehtiin.Johdannoksi - lähteistä etc  Johdannoksi - Lähteistä     Isästä isään  Ancestor's Father Line • Ojaniemi - Yli-Rinta-Röyskö - Rinta-Röyskö     Esipolvitaulu - Ancestor chart  Esipolvitauluun  • ToAncestors Chart                                www.ojaniemi.com  Kimmo Ojaniemi's Homepage Kimmo Ojaniemi's Homepage         

Sunday, 04-Nov-2007 14:49:23 GMT