Johdannoksi - lähteistä etc  Johdannoksi - Lähteistä     Isästä isään  Ancestor's Father Line • Ojaniemi - Yli-Rinta-Röyskö - Rinta-Röyskö     Esipolvitaulu - Ancestor chart  Esipolvitauluun  • ToAncestors Chart                                www.ojaniemi.com  Kimmo Ojaniemi's Homepage Kimmo Ojaniemi's Homepage         KNUUTTI Eerikinpoika    >>
s.n. 1567-71

Rinta-Röyskön isäntänä vuosina 1605-1626 ja 1629-1632

Niilo Liakan 'Ilmajoen pitäjä' -kirjan lopussa on Jaakko Sarvelan oikokirjaama talonhaltijaluettelo, joka sanoo, että Rinta-Röyskölle tuli isännäksi Knuutti Erkinpoika Seinäjoen Uppalasta isännättömään ja veronmaksukyvyttömään taloon 1605. Talonhaltijaluettelon mukaan Knuutin veljenpoika Matti Jaakonpoika Seinäjoen Uppalasta oli isäntänä 1633-1636. Tämän jälkeen isännäksi tuli Knuutin poika Juho 1640-1662. Näillä perustein on Knuuttia pidetty Jaakko Erkinpoika Uppan veljenä.
Nyt (lokak 2007) näyttää siltä, että Sarvelan Knuutin kohdalle kirjaamaa mainintaa Uppalasta ei sittenkään löydy mistään asiakirjoista vaan ilmeisesti on Sarvela jotenkin päättelemällä Uppaan päätynyt. Miten mahtaa olla? Olen kuulolla!

Uppalaanen -lehden 3/2007 julkaiseman Tapio Piirron jutun mukaan samaan aikaan toisaalla, eli Seinäjoen Joupissa oli isäntänä Erkki Klemetinpoika 1567-1602 ja hänen poikansa Jaakko Erkinpoika vuodesta 1603 ilmeisesti aina 1630-luvulle. Tuon mukaan on aika uskottava se arvelu, jonka mukaan Knuutti tulikin Joupista.

Sarvelan talonhaltijaluettelon mukaan Rinta-Röyskön isäntiä ennen Knuuttia olivat:
Sipi Franssinpoika 1546-1598
Simo Pietarinpoika 1599-1601
Talo veronmaksukyvytön 1602-1604].Johdannoksi - lähteistä etc  Johdannoksi - Lähteistä     Isästä isään  Ancestor's Father Line • Ojaniemi - Yli-Rinta-Röyskö - Rinta-Röyskö     Esipolvitaulu - Ancestor chart  Esipolvitauluun  • ToAncestors Chart                                www.ojaniemi.com  Kimmo Ojaniemi's Homepage Kimmo Ojaniemi's Homepage         

Sunday, 04-Nov-2007 14:49:23 GMT