Kimmo Ojaniemi
Visual Artist • Kuvataiteilija

Teokset Näyttelyt Julkiset teokset Valokuvaus Logoja yms. Curriculum Vitae suomeksi Leikekirja Yhteystiedot Virtuaaligalleria (1997)
Work Exhibitions Public Work Photography Logos etc. Curriculum Vitae in English Contacts Virtual Gallery (1997)

GAIAN SILMÄ-PÄÄSIVU Ojaniemen kirjoitus teoksen taustaideoista Kuvia valmiista teoksesta Kuvia työvaiheista Gaia-hypoteesista ja linkkejä Antiikin Gaia antoi nimensä Gaia-hypoteesille
Gaian silmä -teos paljastettiin Turussa 14.9.1998
The Eye of Gaia was unveiled in Turku, Finland on 14th September 1998
Professori Pentti Malaskan puhe >
Kimmo Ojaniemen puheenvuoro >
Turun Sanomien juttu paljastustilaisuudesta >

Gaian silmä Turun kartalla • Gaia's Eye on the Turku map >>

Gaia -hypoteesista

Gaia-hypoteesin kehitti 1960-luvulla englantilainen biokemisti James Lovelock (synt. 26.7.1919 Letchworth)

Lovelockin osallistui 60 luvulla NASA:n tutkimuksiin, jotka käsittelivät elämän olemassaolon mahdollisuuksia Marsissa. 

Tutkimuksissaan hän kiinnitti huomiota siihen, että marsin ilmakehässä vallitsee kemiallinen tasapaino. Maan ilmakehässä taas runsas happi voi esiintyä yhdessä typen ja voimakkaasti reagoivien kaasujen kanssa hyvinkin tasapainottomassa kemiallisessa olomuodossa. Kemian tasapainolakien mukaan hapen olisi pitänyt hävitä ajat sitten ja kaasukehän pitäisi muodostua lähinnä hiilidioksidista kuten marsissa. Myös maan keskilämpötilan olisi pitänyt kemian ja fysiikan lakien mukaan vaihdella vuosimiljoonien aikana muutamasta kymmenestä pakkasasteesta aina sadan asteen kuumuuteen, mutta maapallo on sitkeästi ylläpitänyt elämän kehittymiselle suotuisaa lämpötilaa läpi aikojen. Tämä johti hänet päättelemään, että maapallo on kaikkineen yksi yhtenäinen superorganismi, missä elävä aines ja epäorgaaninen materia muodostavat kiinteän itseään säätelevän, elämää ylläpitävän systeemin. Näistä ajatuksista hän kehitti Gaia-hypoteesin, oletuksen maapallosta elävänä planeettana.
Gaia-hypoteesin nimestä (Antiikin Gaia)>

Lovelock julkisti hypoteesinsä 70-luvun alussa mutta kirjoitti aiheesta ensimmäisen kirjan vasta vuonna 1979 (Gaia: A New Look at Life on Earth- Suom.Gaia-Äiti maa. WSOY 1984).


Kirjassa Gaia, elävä maapallo James Lovelock kirjoittaa Gaiasta seuraavasti:

"... Tulimme siihen tulokseen, että ilmakehän kemia rikkoo kemiallisen tasapainotilan sääntöjä. Havaitsemamme poikkeavuudet viittaavat siihen, ettei ilmakehä olekaan pelkkä biologinen tuote kuten happi usein, vaan todennäköisemmin bionloginen rakennelma kissan turkin tai linnun höyhenpeitteen tapaan; elävän järjestelmän jatke, joka on tarkoitettu ylläpitämään valittua ympäristöä. 

Määrittelimme Gaian monimutkaiseksi kokonaisuudeksi. Siihen kuuluvat Maan elonkehä (biosfääri), ilmakehä, valtameret ja maaperä, jotka yhdessä muodostavat palaute- tai kyberneettisen järjestelmän, joka etsii ihanteellista fysikaalista ja kemiallista ympäristöä elämälle tällä planeetalla. Gaia on edelleen oletus, mutta on runsaasti näyttöä, jonka mukaan järjestelmän perustekijät toimivat hypoteesin ennustamalla tavalla. 

Hallitsemansa teollisuuden avulla ihmislaji on huomattavasti muuttanut joitakin planeetan tärkeistä kemiallisista kierroista: hiilen kierto on lisääntynyt 20 prosenttia, typen 50 ja rikin yli sata prosenttia. Olemme aiheuttaneet myrkkyjen virtaamisen veteen, ilmaan ja ravintoketjuihin. Olemme kaluttaneet pianeetan vihreää peitettä samalla kun tehtaiden päästöt nousevat yhä korkeammalle ilmakehään ja kauas meriin. Väestönkasvu lisää tällaisia häiriöitä. 

Jos biosfääri säätelee ilmakehää, säätelyjärjestelmää on todennäköisesti vaikea häiritä. Joka tapauksessa meidän tulee edetä varoen välttääksemme kyberneettiset katastrofit, joita aiheutuisi karkaavasta positiivisesta takaisinkytkennästä tai jatkuvasta heilalitelusta ei-toivottavien olosuhteiden välillä. Herätessämme jonakin aamuna voisimme joutua toteamaan, että planeetan kunnossapidosta on tullut elinikäinen tehtävämme. Silloin lopulta matkaisimme siinä oudossa vehkeessä, joka on nimeltään "Avaruuslaiva Maa". 

Toivon ja uskon, että pääsemme järkevään ja säästeliääseen teknologiaan, joka on nykyistä paremmassa sopusoinnussa Gaian kanssa. On todennäköisempää, että pääsemme tavoitteesiimme teknologian säilyttäen ja sitä muokaten kuin sille kielteisellä "takaisin luontoon" -kampanjalla. Kehittynyt teknologia ei missään nimessä ole aina riippuvainen energiasta. Vai onko polkupyörä, riippuliidin, purjevene tai mikrotietokone joka laskee muutamassa minuutissa ihmisiltä vuosia vievät laskut, vaikka se käyttää vähemmän sähköä kuin sähkölamppu. Gaian perusvarat - energia, vesi, ilma ja ilmasto ovat niin runsaat ja itseään uusintavat, että ne voisivat tehdä meistä miljonäärej ä. Ehkä meillä on sentään järkeä opetella yhteistyöhön Gaian kanssa sen heikentämisen sijaan.
"

Tekstikatkelma on lainaus teoksesta GAIA - ELÄVÄ MAAPALLO, Tunne vastuusi huomisen maailmasta, kohdasta Perustekijät, esipuhe, s.100 (Päätoimittaja Norman Meyers, suomennos Eeva Simola, Weilin+Göös, 1990. Alkuperäisteos:  THE GAIA ATLAS OF PLANET MANAGEMENT, for today's caretakers of tomorrow's world, Gaia Books 1985, uusittu laitos 1998)
Seuraavat taulukot ovat peräisin em. J.E. Lovelockin kirjasta Gaia-äiti maa, WSOY 1984.

Taulukko 1. sivulla 52 ja taulukko 2. sivulla 57

Taulukko 1. Nykyisen Maailman ja kuvitellun, kemiallisessa tasapainotilassa olevan maailman valtamerten ja ilman koostumuksen vertailu
 Tärkeimmät aineosat prosentteina
Aine Nykyinen
maailma
Tasapaino-
maailma
Ilma Hiilidioksidi 0,0399
Typpi 780
Happi 210
Argon 11
Valtameri Vesi 9663
Suola 3,535
Natriumnitraattihiukan1,7"......Olettakaamme, että Marsissa ja Venuksessa ei todellakaan ole elämää, ja sovittakaamme niiden väliin nykyisen Maan paikalle eloton planeetta, joka olisi ominaisuuksiltaan niiden keskiverto....... Marsin, nykyisen maapallomme, Venuksen ja oletetun elämättömän maapallomme ilmakehien koostumukset on lueteltu taulukossa 2."
KaasuVenusElämätön
maa
MarsMaa
Hiilidioksidi98%98%95%0,03%
Typpi1,9%1,9%2,7%79%
Happihiukanhiukan0,13%21%
Argon0,1%0,1%2%1%
Pinnan lämpätila (°C)477290±50-5313
Kokonaispaine baareina906000641,0

Linkkejä aihetta sivuaville sivuilleGAIAN SILMÄ-PÄÄSIVU Ojaniemen kirjoitus teoksen taustaideoista Kuvia valmiista teoksesta Kuvia työvaiheista Gaia-hypoteesista ja linkkejä Antiikin Gaia antoi nimensä Gaia-hypoteesille
Gaian silmä -teos paljastettiin Turussa 14.9.1998
The Eye of Gaia was unveiled in Turku, Finland on 14th September 1998
Professori Pentti Malaskan puhe >
Kimmo Ojaniemen puheenvuoro >
Turun Sanomien juttu paljastustilaisuudesta >

Gaian silmä Turun kartalla • Gaia's Eye on the Turku map >>-
TAIKO
taidekauppa verkossa
myy Kimmo Ojaniemen taidetta

• • •

Kimmo Ojaniemi's art is for sale in Online Art Shop TAIKO
© Kimmo Ojaniemi
Tietokoneeni toimii tuulivoimalla.


• polttavakysymys.fi
• ilmasto.org
• greenpeace.org
• vaihdavirtaa.net
• tuulivoimayhdistys.fi
Pääsivu | Teokset | Näyttelyt | Julkiset teokset | Muuta | Ansioluettelo | Leikekirja |
Home | Work | Exhibitions | Public work | Misc. | CV |
© Kimmo Ojaniemi


Sivun alkuun

Latest update:Saturday, 24-Nov-2012 13:23:30 GMT